rechtsboven.png
Zoeken

Bestuurlijke structuur

Toelichting

In de democratische organisatiestructuur van Rhenendael vormen de bewoners de hoogste autoriteit. Zij kiezen de bestuurders van hun eigen Vereniging van Eigenaren (VvE) of van hun stichting voor de verenigde woningen. Deze besturen vaardigen een lid af naar de Raad van Entiteiten. In veel zaken beslist deze raad zonder ruggespraak. De RvE heeft twee commissies: een kascommissie en de benoemingsadviescommissie (BAC).

 

 

De kascommissie controleert de boeken van de SBRB (Stichting Buitenplaats Rhenendael Beheer) en van de ACR (Activiteitencommissie Rhenendael).

De BAC wordt ingeschakeld bij advisering over benoeming van nieuwe bestuursleden voor de SBRB.

Het Bestuur SBRB is het uitvoerend orgaan. Voornaamste taken zijn het dagelijks bestuur van Rhenendael en instandhouding van de gemeenschappelijke faciliteiten. Ook het verlenen van toestemming voor vestiging aan nieuwe bewoners is een taak van het bestuur.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 portefeuillehouders (Beheer en Zorg& Welzijn). Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door een beheerder, een zorgconsulent en een accountant.