rechtsboven.png

Vestigingsprocedure

De Stichting Buitenplaats Rhenendael Beheer (SBRB) hanteert voor het wonen op Buitenplaats Rhenendael een vestigingsbeleid gericht op zorg & welzijn.

Op de Buitenplaats bevinden zich koopwoningen die geschikt zijn voor zelfredzame 50 plussers.


Op basis van de aanvraag voor het verlenen van toestemming tot vestiging kunnen gesprekken plaatsvinden met bestuur, arts en/of zorgconsulent. Als een bewoner vanwege zijn/haar privacy geen opgaaf van redenen t.a.v. een zorgbehoefte wil doen, dan kan de toetsing worden overgenomen door een door het bestuur aan te wijzen medisch adviseur met geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt overigens ook voor de zorgconsulente.


Procedure

De eigenaar informeert het bestuur van zijn VvE/(woon)stichting schriftelijk over het voornemen tot verkoop. Verkoper (en/of verkopend makelaar) informeert de aspirant koper over de vestigingscriteria, en overhandigt een exemplaar van de Vestigingsprocedure zoals die vermeldt staat op de Rhenendael website www.buitenplaats-rhenendael.nl (de procedure is ook verkrijgbaar via de secretaris SBRB).

In een voorlopig koopcontract neemt de makelaar de ontbindende voorwaarde op betreffende te verkrijgen toestemming tot vestiging van het bestuur SBRB.


De aspirant bewoner (eigenaar) informeert het bestuur SBRB schriftelijk over het voornemen om op Rhenendael te willen wonen. Dit kan via de secretaris van het bestuur SBRB (Rhenendael 3, 3911 RM Rhenen) of via een mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .


In dit schrijven moeten worden vermeld:

  • de persoonsgegevens van alle aspirant bewoner(s): naam, huidig adres en geboortedatum;
  • waarom u verwacht mentaal dan wel fysiek baat te hebben bij de aangeboden faciliteiten op Rhenendael, en dat u zich verplicht bij te dragen aan de instandhouding van die faciliteiten (middels o.a. de Servicekosten);
  • een 'verklaring van zelfredzaamheid' (d.w.z. dat men zelfstandig kan functioneren binnen de eigen leefomgeving).
Toelichting: op Rhenendael zijn extra faciliteiten aanwezig zoals een zorgconsulent voor advisering. Eventueel benodigde zorg regelt u via een thuiszorgverlener conform de (landelijk) geldende voorwaarden.


Het bestuur beslist z.s.m. over toelating en deelt die beslissing schriftelijk mee aan de nieuwe bewoner(s). Bij een positief besluit informeert deze laatste de makelaar en de notaris over de toestemming. De nieuwe bewoner informeert ook de VvE of (woon)stichting waarbinnen de woning valt, over de (vermoedelijke) datum van eigendomsoverdracht.