rechtsboven.png

Beleid

 

De gebouwen, de infrastructuur en het park op Rhenendael vergen vanzelfsprekend het nodige onderhoud. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) vormt de basis voor het onderhoud op de lange termijn. Ieder jaar maakt de portefeuillehouder Beheer een planning met begroting voor de verwachte werkzaamheden en het routineonderhoud in het volgende jaar. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Entiteiten. Uitgaven die niet zijn begroot, kunnen alleen worden gedaan als de RvE of de eigenaren daarvoor toestemming gegeven.

In principe worden alle werkzaamheden uitbesteed.  Mogelijke besparingen hierop hebben alle aandacht.  Grote kostenposten zijn onderhoud van het park, en verwarming en schoonmaak van het zwembad.

Het ‘bosplan’ is de basis voor het beheer van het park en bosbestanden, dit plan is opgesteld door Landschapsbeheer Utrecht. Omdat Rhenendael grenst aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is vanzelfsprekend aansluiting gezocht bij het beheer van dat park. Voor het centrale gedeelte van het park streven we naar kleur het gehele jaar door.Voor de randen ligt de nadruk op het vergroten van de natuurwaarde. Het bos aan de noordkant is in het bestemmingsplan aangemerkt als natuurbos.