rechtsboven.png

Communicatie binnen Rhenendael

Het bestuur en de Raad van Entiteiten van de Stichting Buitenplaats Rhenendael Beheer (SBRB) communiceren met de bewoners o.a. via het Bestuurs Bulletin. Deze verschijnt in principe elke maand na de bestuursvergadering van de SBRB en extra als daartoe aanleiding is.  In dit bulletin worden de bewoners geïnformeerd over bestuursbesluiten, getroffen maatregelen en wordt andere nuttige informatie gegeven.

 

De communicatie van bewoners naar het stichtingsbestuur loopt bij voorkeur via de eigen entiteit (via vertegenwoordiger in de RvE). Deze route is vooral belangrijk om te weten of een suggestie/idee een breder draagvlak heeft.

 

Behalve de voorzitter zijn de bestuursleden van de SBRB allen bewoners van Rhenendael. Naast de formele communicatie is er daarom ook veel informeel contact.

De Rhenendaeler

De Rhenendaeler draagt als het 'nieuwsblad' van de Buitenplaats, in belangrijke mate bij aan de communicatie. De krant behandelt alle wel en wee van Rhenendael en komt 5x per jaar uit. De redactie van de Rhenendaeler bepaalt de inhoud geheel zelfstandig, het bestuur van de SBRB heeft hierover geen zeggenschap.