rechtsboven.png

Beheerder

Rhenendael heeft een fulltime beheerder, die ook op het terrein woont. Hij heeft zijn kantoor in het Tapis Vert. De beheerder heeft een spilfunctie op Rhenendael.       

Taken van de beheerder zijn:

  • toezien op een goed verloop van dagelijkse activiteiten op de buitenplaats, met name op de kwaliteit van (onderhouds)werkzaamheden en projecten;

  • toezicht op/beheer van, onderhoud en schoonmaak van het Tapis Vert (inclusief het zwembad), de beheerderswoning, het secretariaat, en het park;

  • verantwoording voor het gebruik van het Tapis Vert in algemene zin, en daarover afspraken met gebruikers maken;

  • inkoop van benodigde producten voor de te verrichten werkzaamheden op basis van een vastgesteld budget;

  • toezichthouder en vraagbaak voor bewoners en gebruikers, voor alle zaken die te maken hebben met het gebruik van terrein en het Tapis Vert.

 

De beheerder werkt onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Beheer, lid van het bestuur SBRB.