rechtsboven.png

Financiën

 

Het bestuur van de Stichting Buitenplaats Rhenendael Beheer is belast met het in stand houden van onze mooie woonomgeving. De installaties, het Tapis Vert met het zwembad, het groen, de wegen, het moet allemaal worden onderhouden. En dat kost geld. Ook moeten er financiële reserves gevormd worden voor toekomstige vervangingen en renovaties. Hiertoe wordt jaarlijks een begroting opgesteld en wordt het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) zo nodig bijgesteld.

 

Bij de begrotingsgoedkeuring door de Raad van Entiteiten wordt ook de maandelijkse bijdrage van alle bewoners voor deze werkzaamheden vastgesteld. Deze bijdrage is ongeveer € 150 per maand. 

De VvE’s en de Stichtingen (van resp. de vier appartementengebouwen en van de patiowoningen) hebben daarnaast hun eigen jaarlijkse onderhouds- en exploitatiekosten. Deze variëren per gebouw of woning en liggen tussen de €100 en €150 per maand.

De maandelijkse bijdrage aan de SBRB en de servicekosten van de VvE of Stichting, bedragen samen tussen de € 250 en € 300 per maand.