rechtsboven.png

 

Inleiding

De portefeuillehouder Zorg&Welzijn ziet toe op in het stand houden van de op zorg gerichte voorzieningen en de welzijnsactiviteiten op Rhenendael. Deze taak van het bestuur is vastgelegd in het bestemmingsplan en de statuten.

 

Bewoners van Rhenendael hebben uiteraard dezelfde toegang tot zorg als alle inwoners van Nederland. Daarom worden op Rhenendael alleen extra voorzieningen aangeboden, die een duidelijke meerwaarde hebben en tegen redelijke kosten kunnen worden aangeboden.

Ook is het belangrijk dat eenmaal aangeboden voorzieningen gehandhaafd blijven. Immers, voor bewoners waren die misschien een belangrijke factor bij het besluit een woning op Rhenendael te kopen. Voor wijziging van die voorzieningen is toestemming nodig van de Raad van Entiteiten (RvE), die daarvoor eerst de bewoners moet raadplegen. Een ander criterium is dat alle bewoners, nu of in de toekomst, van de voorziening moeten kunnen profiteren. Activiteiten die het stichtingsbestuur belangrijk vindt voor alle bewoners, kunnen gratis worden aangeboden of met subsidie.